Backup و Restore

تهیه پشتیبان از سرور مجازی و همه دیسک های آن و بازگردانی

ثبت نام کنید

تهیه پشتیبان (Backup)

از طریق داشبورد ابری آراز میتوانید و لیست سرور های مجازی ابری می توانید از سرور مجازی ابری و همه دیسک های متصل به آن تنها با یک دکمه پشتیبان تهیه کنید.

بازگردانی (Restore)

هر زمان که خواهان بازگردانی نسخه پشتیبان بودید میتوانید با انتخاب گزینه بازگردانی پشتیبان از لیست سرور های ابری خود، نسخه پشتیبان را پیکربندی و از آن استفاده کنید.