تغییر رمز سرور مجازی ابری در لحظه

تغییر رمز سرور مجازی ابری در لحظه از طریق داشبورد آراز

ثبت نام کنید

تغییر رمز سرور مجازی ابری در لحظه

در صورتی که رمز عبور سرور مجازی ابری خود را فراموش کردید دیگر نیاز نیست همانند سرویس های سنتی تیکت بزنید و پس از گذشت چند ساعت و بعد از DownTime رمز سرور شما را به صورت دستی تغییر دهند.

در داشبورد آراز و در لیست سرور های ابری شما از طریق گزینه تغییر رمز سرور ابری می توانید به راحتی، در لحظه و بدون DownTime رمز عبور سرور خود را تغییر دهید.

Container | کانتینر