مقیاس پذیری در لحظه

افزایش یا کاهش تعداد هسته های cpu، میزان Ram در لحظه

ثبت نام کنید

افزایش یا کاهش منابع در لحظه

از طریق داشبورد ابر آراز و بخش لیست سرور های مجازی ابری میتوانید منو تغییر منابع را انتخاب کرده و تعداد هسته های CPU یا میزان حافظه RAM را افزایش و یا کاهش دهید.

با این کار شما تنها در زمان هایی که به منابع بیشتری نیاز دارید منابع را افزایش داده و هزینه کمتری پرداخت می کنید.

فرض کنید قرار است که در ماه جاری کمپینی را برگزار کنید، قطعا با برگزاری کمپین و سیل مخاطبان که به سرویس شما مراجعه خواهند کرد باعث می شود تا سرور مجازی ابری شما منابع بیشتری را برای مدیریت این حجم در خواست داشته باشد. در این صورت شما به راحتی پیش از برگزاری کمپین منابع سرور مجازی ابری خود را افزایش می دهید و پس از اتمام کمپین آن را کاهش می دهید.