فایروال ابری

فایروال زیرساختی رایگان برای همه سرور های مجازی

فایروال ابری

سرویس امنیت ابر آراز، یک فایروال مجازی برای سرور ها و سایر منابع شبکه است که به وسیله Rule هایی که از طرف کاربر تعریف می شوند، امنیت سرور های مجازی را تامین می کند. سرویس امنیت ابری آراز، با تعریف Rule هایی روی پروتکل های TCP، UDP دسترسی به سرورها را چه به بیرون و چه به درون محدود می کند. برای تعریف Rule ها در صورت لزوم می توانید از متخصصان ابر آراز کمک بگیرید.

سرویس کاکتوس ابر آراز

ویژگی های فایروال ابری آراز

تعریف گروه های امنیتی به تعداد نامحدود

تعریف Rule های ورودی و خروجی

محدودیت دسترسی به یک سرویس از طریق بازه IP یا توسط یک گروه امنیتی دیگر

ایجاد Rule های امنیتی روی یک پورت خاص

ایجاد Rule های امنیتی روی تمامی پورت ها

ایجاد Rule امنیتی روی بازه پورت

جلوگیری از منع سرویس توزیع شده(حملات DDos)

به زودی ...

تعریف Rule هایی روی پروتکل های TCP، UDP

دسترسی به سرورها را به بیرون و به درون محدود می کند.

امنیت ابری آراز