ابرآراز | ArazCloud

آموزش نصب LEMP بر روی CentOS 7 با PHP 7.4 و MariaDB


LEMP یک مجموعه از نرم‌افزارهای منبع باز است که بر روی سرورها برای میزبانی وبسایت‌های داینامیک و اپلیکیشن‌های وب استفاده می‌شود. این مجموعه شامل Linux (سیستم عامل)، Nginx (سرور وب برای جایگزینی Apache)، MariaDB (سیستم مدیریت پایگاه داده MySQL) و PHP (برای پردازش محتوای داینامیک) می‌باشد.

نصب Nginx

برای نصب Nginx، ابتدا مخزن EPEL را به CentOS 7 اضافه کنید:

sudo yum install epel-release

سپس Nginx را نصب کنید و سرویس آن را فعال کنید:

sudo yum install nginx
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

حالا می‌توانید با ورود به آدرس public IP سرور خود، صحت نصب Nginx را بررسی کنید.

نصب MariaDB

پس از نصب Nginx، نوبت به نصب MariaDB می‌رسد که جایگزین MySQL است:

sudo yum install mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb
sudo mysql_secure_installation
sudo systemctl enable mariadb

نصب PHP

PHP نیز برای پردازش کدهای داینامیک در وبسایت‌ها استفاده می‌شود. برای نصب PHP 7.4 از مخزن Remi استفاده کنید:

sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
sudo yum-config-manager --enable remi-php74
sudo yum install php php-mysqlnd php-fpm

از طریق دستور php --version می‌توانید نصب PHP را بررسی کنید.

تنظیم Nginx برای PHP

برای پردازش صفحات PHP در Nginx، فایل تنظیمات مربوط به وبسایت را پیکربندی کنید تا به PHP-FPM هدایت شود.


این نسخه بازنویسی شده، مفاهیم اصلی مقاله را حفظ کرده و به صورت مناسب برای یک مقاله فنی قرار داده شده است.